1.TARAFLAR

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) Face to Face Digital Yayıncılık, (bundan sonra “TARAMAUCU” olarak anılacaktır) ile https://taramaucu.com  adresinden ve/veya mobil cihaz, telefon ve/veya başkaca teknolojik aletler üzerinden aylık, üç aylık veya altı aylık taahhütlü üyelik seçeneğini seçen ve bu kapsamda TARAMAUCU’nun sunduğu dijital içerik hizmetlerinden (“ Dijital İçerik Hizmetleri” ) yararlanmak için işbu Sözleşme’yi akdeden tüketici (“Tüketici”) arasında elektronik ortamda satılan hizmetin satış tarihinde Tüketici tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

İşbu Sözleşme’de TARAMAUCU’na ait ticari bilgiler şöyledir:

ADI/UNVANI: Face to Face Digital Yayıncılık

ADRES: Çayır Çimen Sokak C-3 No:9/11 Levent, Beşiktaş/İSTANBUL

EPOSTA: info@taramaucu.com

TEL: 0212 325 75 35

MERSİS NO : 1750762538400019

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ VE

TİCARET SİCİL NUMARASI : 67487 - 5

VERGİ DAİRE VE

VERGİ NUMARASI : BEŞİKTAŞ V.D. 538 000 7511

KEP ADRESİ :

 

2.ÖN BİLGİLENDİRME TEYİDİ

TÜKETİCİ, 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne ve Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği’ne uygun olarak satışa konu dijital içerik hizmetlerin temel nitelikleri, satış bedeli, ödeme şekli ve diğer tüm hususlarda bilgi sahibi olduğunu ve kendisine ön bilgilendirmenin yapılmış olduğunu ve işbu Sözleşme’nin bağlayıcı olduğunu kabul ve beyan eder.

İşbu Ön Bilgilendirme Formu işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçasıdır.

3.KONU

Tüketici’nin ödemekle yükümlü olduğu hizmet bedeli TARAMAUCU’na ödendiği süre boyunca Tüketici’nin internet üzerinden bağlantı sağlayacağı https://taramaucu.com sitesinde yer alan dijital içerik hizmetlerinin Tüketici’ye ulaştırılması ve bu kapsamda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik ve Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

4. HİZMETİN KULLANIMI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

4.1 Tüketici’nin ödemekle yükümlü olduğu hizmet bedeli TARAMAUCU’na ödendiği süre boyunca Tüketici’nin internet üzerinden bağlantı sağlayacağı https://taramaucu.com sitesinde yer alan dijital içerik hizmetlerinin Tüketici’ye ulaştırılmasına ilişkindir.

4.2. Tüketici’ye, dijital içeriklere https://taramaucu.com adresi üzerinden erişme hakkı sağlanmaktadır.  Tüketici, dijital içeriklere eposta adresi ve şifresi ile erişebilmekte ve bunları internet üzerinden online olarak kullanabilmektedir. Tüketici, sitede yer alan içerikleri hiçbir şekilde masaüstü veya başka bir servera veya bilgisayara indiremez, tamamını kopyalayamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, satamaz. Bu ve buna benzer tüm fiiller Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında yasaktır. TARAMAUCU sitesinde yer alan dijital içeriklerin kopyalama ve çıktı almaya ilişkin olarak sayfa veya karakter sayısını dilediği şekilde belirleme, artırmak veya azaltmakta serbesttir. TÜKETİCİ asıl olarak dijital içerikleri internet üzerinden okumak, incelemek ve arama yapma imkanlarını satın almış bulunmaktadır. TARAMAUCU kopyalama, çıktı alma veya indirme, basma, yayma, dağıtma vb Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda düzenlenen maddi ve manevi haklar vb tüm diğer hakların sahibi olup TÜKETİCİ’nin https://taramaucu.com internet sitesinden satın alma işlemi yapması veya sitelere erişim hakkı veren şifreyi almış olması TÜKETİCİ’ye TARAMAUCU’na ait bu hakları tamamen kullanma veya bu hakların sahibi olma hakkı tanımamakta olup tüketici, bu içerikleri hiçbir şekilde ticari amaçlarla kullanmayacağını, işbu Sözleşme’de açıkça belirtilmeyen hiçbir yetkinin kendisine devredilmediğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3. Tüketici tarafından satın alınan hizmet, elektronik ortamda teslim edilmektedir. TÜKETİCİ tarafından işbu sözleşme okunduktan sonra onaylanması ve ödemenin tam ve eksiksiz olarak yapılması sonucunda TARAMAUCU, TÜKETİCİ’nin satın aldığı tarih aralığı içerisinde erişimi sağlaması amacıyla https://taramaucu.com  internet adresi üzerinden dijital içerik hizmetlerinin kullanılması için TÜKETİCİ’ye satın aldığı sayıda ve sürede geçerli olacak şekilde bir kullanıcı adı ve şifresi vererek, TÜKETİCİ’nın dijital içerik hizmetlerini kullanmaya başlamasını sağlayacaktır. Aboneler hizmetten tahsilatın yapıldığı andan itibaren en geç 5 dakika içerisinde faydalanmaya başlayabilirler. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez ise, TARAMAUCU’nın teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.4. Tüketicinin tercih ettiği içeriğe ilişkin, Aylık otuz (30) günlük sürelerde yenilenen abonelik paketini seçmesi halinde: abonelik, Tüketici tarafından fatura yenileme tarihinden önce feshedilmediği takdirde, satın alındığı tarihe denk gelen günde 30 (otuz) günlük sürelerle yeniden yenilenecek olup yenilenen döneme ilişkin hizmet bedeli Tüketici’nin TARAMAUCU’na bildirdiği kredi kartı üzerinden düzenli olarak her yeni 30 (otuz) günlük fatura dönemi başında tahsil edilecektir. Aboneliği yenilemenin istenmemesi halinde, yenileme tarihinden önce üyelik iptalinin madde 6’da belirtilen usullerde TARAMAUCU’na iletilmesi gerekmektedir. Tüketici, Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin imzasından sonra TARAMAUCU’nun işbirliği içerisinde olduğu bir kampanyadan faydalandığı takdirde, kampanya süresince kampanya koşulları yürürlükte olacaktır. Kampanyanın sona ermesinden itibaren, Tüketici’nin öncesinden seçmiş olduğu abonelik paketi üzerinden devam edecektir.

Tüketicinin tercih ettiği içeriğe ilişkin,3 aylık sürelerde yenilenen abonelik paketini seçmesi halinde: abonelik, Tüketici tarafından fatura yenileme tarihinden önce feshedilmediği takdirde, satın alındığı tarihe denk gelen günde 3 aylık sürelerle yeniden yenilenecek olup yenilenen döneme ilişkin hizmet bedeli Tüketici’nin TARAMAUCU’na bildirdiği kredi kartı üzerinden düzenli olarak her yeni  fatura dönemi başında tahsil edilecektir. Yenilemenin istenmemesi halinde, en geç yenileme tarihinden bir önceki ay içerisinde yer alan fatura döneminde fesih talebinin yazılı olarak veya e-posta üzerinden üzerinden TARAMAUCU’na iletilmesi gerekmektedir. Tüketici , Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin imzasından sonra TARAMAUCU’nun işbirliği içerisinde olduğu bir kampanyadan faydalandığı takdirde, kampanya süresince kampanya koşulları yürürlükte olacaktır. Kampanyanın sona ermesinden itibaren, Tüketici’nin öncesinde seçmiş olduğu abonelik paketi üzerinden devam edecektir.

6 Aylık yenilenen taahhütlü abonelik seçilmesi halinde: Taahhütlü Abonelik, Abone tarafından en az bir fatura dönemi öncesinde fesih edilmediği takdirde, satın alındığı tarih itibariyle 6 aylık sürelerle yenilenecek ve yenilenen döneme ilişkin bedel Abone’nin belirlediği ödeme aracından her yenilenen 6 aylık dönem başında tahsil edilecektir. Yenilemenin istenmemesi halinde, en geç yenileme tarihinden bir önceki ay içerisinde yer alan fatura döneminde fesih talebinin yazılı olarak veya e-posta üzerinden üzerinden TARAMAUCU’na iletilmesi gerekmektedir. Tüketici , Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin imzasından sonra TARAMAUCU’nun işbirliği içerisinde olduğu bir kampanyadan faydalandığı takdirde, kampanya süresince kampanya koşulları yürürlükte olacaktır. Kampanyanın sona ermesinden itibaren, Tüketici’nin öncesinde seçmiş olduğu abonelik paketi üzerinden devam edecektir.

4.5. Ödeme bilgisi ve kampanya kodu girilen kurgunun söz konusu olduğu ve kampanya bitiminde kendiliğinden  yenilenen aboneliğin geçerli olacağı hallerde: Kampanya süreleri tek taraflı olarak TARAMAUCU tarafından belirlenecek olup, bu süre sona ermeden önce Tüketici tarafından feshedilmediği takdirde abonelik, kampanyanın sona erdiği tarih itibariyle yenilenen abonelik paketi üzerinden devam edecektir. Abonelik, kampanya süresi sona ermesinden önce ya da standart abonelik başladığı takdirde yenileme tarihinden önce fesih edilmediği takdirde, standart aboneliğin başladığı tarih itibariyle seçilen paket süresiyle yenilenecek ve yenilenen döneme ilişkin bedel Tüketici’nin bildirdiği ödeme yöntemleri üzerinden standart aboneliğin başladığı tarih ve her yenilenen dönem başında tahsil edilecektir. Aboneliği yenilemenin istenmemesi halinde, yenileme tarihinden önce üyelik iptalinin madde 6’da belirtilen usullerde TARAMAUCU’na iletilmesi gerekmektedir.

5. ÜRÜN/HİZMET BEDELİ

5.1. TÜKETİCİ, işbu sözleşmede belirtilen ve https://taramaucu.com web sitesinde tarafından açıklanan, ücretli dijital içerik hizmetlerine ilişkin ürün/hizmet bedellerini, bildirilen şekillerde ödemeyi, bu ödemeyi yapmadıkça TARAMAUCU’nın sunmuş olduğu hizmetlerden yararlanamayacağını kabul ve taahhüt eder.

5.2. Banka veya kredi kartıyla 30 (otuz) günlük abonelik seçilmesi halinde: Satın alınan abonelik feshedilmediği sürece, otomatik olarak yenilenen her 30 (otuz) günlük dönem başında tahsil edilecek abonelik bedeli 9,99 TL olup tüm vergiler dâhildir.

Banka veya kredi kartıyla 3 aylık abonelik seçilmesi halinde: Satın alınan abonelik feshedilmediği sürece, otomatik olarak yenilenen her 3 aylık dönem başında tahsil edilecek abonelik bedeli 25,00 TL olup tüm vergiler dâhildir.

5.3. Banka veya kredi kartıyla 6 aylık abonelik seçilmesi halinde: Satın alınan abonelik feshedilmediği sürece, otomatik olarak yenilenen her 6 aylık dönem başında tahsil edilecek abonelik bedeli 45,00 TL olup tüm vergiler dâhildir. Toplam tutar TARAMAUCU tarafından tek seferde peşin olarak tahsil edilir.

5.4.TARAMAUCU her zaman hizmet bedellerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Hizmet bedellerinde değişiklikler bir sonraki fatura dönemine etki edecektir. Tüketici, hizmet bedellerinde meydana gelebilecek bu değişiklikleri kabul etmediği takdirde Sözleşme’yi, hizmet bedelinin Tüketici’den tahsil edileceği tarihe kadar feshetme hakkını haizdir. Bu tarihe kadar sözleşmeyi feshetmeyen Tüketici yenilenen döneme uygulanacak hizmet bedeline ilişkin değişikliği kabul etmiş kabul edilecektir.

5.5. Elektronik ortamda onaylanacak olan işbu Sözleşme alım yapılması akabinde Tüketici tarafından bildirilen elektronik posta adresine TARAMAUCU tarafından gönderilecektir.

 

6. ÜYELİK İPTALİ

6.1. Aylık (30 günlük) yenilenen abonelik seçilmesi halinde; üyelik iptalini yenileme dönemi öncesindeki bir ay içerisinde yazılı olarak veya sitede yer alan telefon numarası üzerinden TARAMAUCU’na iletilmesi suretiyle gerçekleştirilebilir. İptal talebinin alınması üzerine, bir sonraki ay içerisinde yenileme tarihine denk gelen günde üyelik otomatik olarak durdurulacaktır.

3 Aylık (90 günlük) yenilenen abonelik seçilmesi halinde; abonenin süresinden önce iptal etmek isteyen abonenin bu talebini en geç yenileme tarihinden bir önceki ay içerisinde yer alan fatura döneminde yazılı olarak veya sitede yer alan telefon numarası üzerinden TARAMAUCU’na iletilmesi suretiyle gerçekleştirilebilir. Bu kapsamda Tüketici’den talep edilecek cayma bedeli, taahhüt kapsamında kullanılmayan aylara uygulanan indirim tutarı ile sınırlı olacaktır. İptal talebinin alınması üzerine, üyelik bir sonraki ay içerisinde yenileme dönemine denk gelen günde otomatik olarak durdurulacaktır.

6.2.  6 Aylık (120 günlük) yenilenen taahhütlü abonelik seçilmesi halinde; abonenin süresinden önce iptal etmek isteyen abonenin bu talebini en geç yenileme tarihinden bir önceki ay içerisinde yer alan fatura döneminde yazılı olarak veya sitede yer alan telefon numarası üzerinden TARAMAUCU’na iletilmesi suretiyle gerçekleştirilebilir. Bu kapsamda Tüketici’den talep edilecek cayma bedeli, taahhüt kapsamında kullanılmayan aylara uygulanan indirim tutarı ile sınırlı olacaktır. İptal talebinin alınması üzerine, üyelik bir sonraki ay içerisinde yenileme dönemine denk gelen günde otomatik olarak durdurulacaktır.

6.3. Taahhütlü aboneliklerde cayma hakkının abone tarafından kullanılarak sözleşmenin feshedilmesi halinde, TARAMAUCU fesih bildiriminin hüküm ifade etmesinden itibaren on beş gün içinde tüketici tarafından ödenmiş olan tutarın kullanılmayan aylara ilişkin yapılan indirim tutarı mahsup edilmesi kaydıyla iade edecektir.

7. GENEL HÜKÜMLER

7.1. TÜKETİCİ, TARAMAUCU’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu dijital içerik hizmetlerine ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.2. TARAMAUCU, Sözleşme konusu dijital içerik hizmetlerini, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.3. TARAMAUCU, dijital içerik hizmetlerinin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli TÜKETİCİ’ye iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.4. TÜKETİCİ, Sözleşme konusu hizmetin ifası için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu hizmet bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, TARAMAUCU’nun sözleşme konusu hizmeti ifa yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.5. Mücbir sebep sayılan ve TARAMAUCU’nun olası kontrolü dışındaki ve/veya Borçlar Kanunu kapsamında mücbir sebep sayılan tüm hallerde ve/veya umulmayan hallerde ve/veya bozucu şartlarda, TARAMAUCU yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu olmaz. Bu ve bunun gibi durumlar, TARAMAUCU için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için TARAMAUCU’ndan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

7.6. TARAMAUCU’NUN, TÜKETİCİ tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla TÜKETİCİ’ye ulaşma hakkı bulunmaktadır. TÜKETİCİ, işbu sözleşmeyi kabul etmekle TARAMAUCU’nun kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

7.7. TÜKETİCİ tarafından yapılan ödemenin kredi kartı vb. ile harcama belgesi düzenlenmeksizin yapıldığı durumlarda, kredi kartının bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması hâlinde; 5464 sayılı “Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu” ve 13/06/2019 tarihli 30800 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Banka Kartları Ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile değişikliğe uğrayan 10/3/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

7.8 TÜKETİCİ, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili yasal mevzuat hükümlerine uymayı ve aksi davranışlarda bulunmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.9 TÜKETİCİ, TARAMAUCU https://taramaucu.com da yer alan 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na uygun olarak telif haklarına sahip olduğu Dijital İçerikleri’ni hiçbir şekilde ticari amaçlarla kullanmayacağını, işbu Sözleşmede belirtilmeyen hiçbir yetkinin kendisine devredilmediğini kabul, beyan ve taahhüt eder. TÜKETİCİ tarafından satın alınan içerik hizmetlerinden elde edilen herhangi bir bilgi, yazılım veya hizmet değiştirilemez, kopyalanamaz, dağıtılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, türev niteliğinde çalışmalara konu edilemez, aktarılamaz veya satılamaz. TÜKETİCİ işbu sözleşme ile satın aldığı hizmeti yasadışı amaçlar için ve/veya bu yasaklanan şekillerde kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi halde doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluk TÜKETİCİ’ya ait olmakla beraber üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından TARAMAUCU’ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, TARAMAUCU’nun söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

7.10. TÜKETİCİ, https://taramaucu.com internet adresi üzerinden aldığı ürün ve hizmetleri, yazılımların içeriğini, parça parça veya tamamen, kopyalayamaz, dağıtamaz, yayımlayamaz, yayınlayamaz, satamaz, çoğaltamaz veya bilgisayar, web, internet, server vb. elektronik ortamlarda başka bir şekilde bulundurup kullanamaz.

7.11. TÜKETİCİ, https://taramaucu.com internet adresi üzerinden aldığı ürünleri ücretli veya ücretsiz hiçbir biçimde devredemez, kiralayamaz, satamaz, ödünç veremez, üçüncü kişilerin yararına sunamaz. TARAMAUCU’nın tüm hukuki ve cezai hakları saklıdır.

7.12. TÜKETİCİ’nın satın almış olduğu içerikler telif hakkı kapsamındaki kaynaklardan oluşmakta olup TÜKETİCİ’nın satın aldığı veya abone olduğu her türlü ürün ve hizmet içindeki bilgilerin yanlış olmasından veya TÜKETİCİ tarafından yanlış yorumlamasından ve herhangi bir şekilde kullanmasından dolayı TARAMAUCU hiçbir şekilde sorumlu değildir.

7.13. TARAMAUCU, önceden haber vermeksizin https://taramaucu.com internet adresi üzerindeki dijital içerik hizmetlerinin içeriğinde değişiklikler ve eklemeler yapma vb. her türlü yenileme yapma hakkına sahiptir.

7.14. https://taramaucu.com internet adresi üzerindeki dijital içeriklerin, basılı ve online yayın, ürün, abonelik ve lisansların mülkiyeti TARAMAUCU’na ait olup, her türlü kullanımı TARAMAUCU’nun yazılı iznine tabidir. TARAMAUCU sistemde yer alan bilgi, belge, yazılım veya metinlerin hangilerinin ne şekilde kopyalanacağı, yazdırılacağı, paylaşılacağına tek taraflı karar verir bu özelliklere ilişkin olarak TARAMAUCU dilediği her türlü değişiklik ve yenilemeyi yapmakta serbesttir.

7.15. TARAMAUCU, https://taramaucu.com internet adresi üzerinden verdiği hizmetin ve haksız kullanımın engellenmesi için gerekli her türlü güvenlik tedbirini alma ve bunları dilediği şekilde değiştirme yenilene vb. hakkına sahiptir.

7.16. TÜKETİCİ, https://taramaucu.com internet adresi üzerinden aldığı içerik hizmetleri, online yayın, ürün, abonelik ve lisansların kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı olarak hukuka aykırı bir amaç için ve özellikle TARAMAUCU’nun ve yayın ve ürün sahiplerinin fikir sanat telif ve sınai haklarını ihlal edecek şekilde kullanamaz. TARAMAUCU’nın tüm hukuki ve cezai hakları saklıdır.

7.17. TARAMAUCU’nun https://taramaucu.com internet adresindeki içeriklerin TÜKETİCİ tarafından kullanımı için düzenlenen iş bu sözleşme TARAMAUCU’nın dilediği zaman değiştirmesine imkan verdiğinden TÜKETİCİ’den TÜKETİCİ’ye değişiklik gösterebilmektedir. Bu nedenle TÜKETİCİ başka bir TÜKETİCİ’nin sözleşmesini emsal göstermek suretiyle bir hak talebinde bulunma imkânına ve hakkına sahip değildir.

7.18. TARAMAUCU, https://taramaucu.com internet adresindeki dijital içerik hizmetlerinin hatasız ve TÜKETİCİ’nın istek ve ihtiyaçlarını karşılayacağını, ve siteler üzerinde hazır bulundurulacağını taahhüt etmemektedir. TÜKETİCİ hataların olmasını doğal karşıladığını kabul beyan ve taahhüt eder. TARAMAUCU, TÜKETİCİ’nin bildireceği hataları makul sürede düzeltecektir.

7.19. TARAMAUCU, dijital içerik hizmetlerinin kesintisiz olarak yayında kalmasını sağlama noktasında çabalarına rağmen başka nedenlerle oluşacak kesintilerden sorumlu olmadığı gibi oluşacak zararlardan da sorumlu değildir.

7.20. TÜKETİCİ, Dijital İçerik Hizmetleri’ne bağlantı sağlayacağı internet altyapısına veya internet paketine vb ilişkin tüm masraf ve sorumluluğun kendisinde olduğu, bu kapsamda kota ücretlerinden veya giderlerden TARAMAUCU’nun bir sorumluluğunun olmadığını beyan ve taahhüt eder.

7.21.  TÜKETİCİ, TARAMAUCU’na ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, TARAMAUCU’nun bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, TARAMAUCU’nun ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

7.22. TÜKETİCİ, Sözleşme konusu Dijital İçerik Hizmetleri’ni belirlediği kullanıcı adı ve şifrenin girilmesi suretiyle kullanabileceğini, kullanıcı adı ve/veya şifrenin hatalı girilmesi nedeniyle hizmetlerin kullanılamamasından TARAMAUCU’nun sorumlu bulunmadığını kabul ve taahhüt eder.

7.23. TÜKETİCİ, şifre ve kullanıcı adının gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni göstereceğini, şifreyi ve kullanıcı adını herhangi bir üçüncü şahsa açıklamayacağını, kullandırmayacağını, şifresinin yetkisiz üçüncü şahıslar tarafından ele geçirildiğini öğrenmesi veya bundan şüphelenmesi halinde derhal TARAMAUCU’na haber vereceğini, şifre ve kullanıcı adının üçüncü şahıslar tarafından kullanılması sebebiyle doğacak zararlardan TARAMAUCU’nun sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt eder.

7.24. TÜKETİCİ, kayıt sırasında vermiş olduğu elektronik posta adresi ile bir üyelik oluşturma imkanına sahiptir. Aynı elektronik posta adresi ile birden fazla üyelik oluşturulamaz TÜKETİCİ, kayıt sırasında vermiş olduğu elektronik posta adresini kullanıcı adı olarak kullanacak ve kendi belirleyeceği şifreye sahip olacaktır. TÜKETİCİ, şifresini dilediği zaman değiştirebilir. Şifre seçimi, değişimi ve korunmasına dair sorumluluk tamamen TÜKETİCİ’ye aittir.

7.25. TÜKETİCİ, TARAMAUCU’na ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran TÜKETİCİ’yi bağlayacaktır.

7.26. TÜKETİCİ, TARAMAUCU’na ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

7.27. TARAMAUCU’na ait internet sitesinin üzerinden, TARAMAUCU’nun kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler TÜKETİCİ’ye yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

7.28. İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, TARAMAUCU’nu bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, TARAMAUCU’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

7.29. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya Sözleşme’de yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

7.30. TARAMAUCU’nu bilgilendirme ve güncellemeler bakımından düzenli kontrol etmek Tüketici’nin sorumluluğundadır.

 

8. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

TÜKETİCİ, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini TÜKETİCİ’den talep edebilir ve her koşulda TÜKETİCİ’nin borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, TÜKETİCİ, borcun gecikmeli ifasından dolayı TARAMAUCU’nun uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder

 

9. TÜKETİCİ ŞİKAYETLERİ VE UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

9.1. Tüketici TARAMAUCU tarafından sunulan hizmetlere ilişkin şikayetlerini info@taramaucu.com adresi üzerinden iletebilir.

9.2.  İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. Tüketici hakem heyetlerinin görev alanını belirleyen başvuru sınırları tüketici uyuşmazlıklarının değerleri açısından her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilan edilen yeniden değerleme oranında tekrar belirlenmektedir.

28/05/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:

a) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. Maddesi gereği büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan illerde değeri 11.330 Türk Lirası’nın altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine,

b) Büyükşehir belediyesi statüsünde bulunan illerde ise 7.550 Türk Lirası ile 11.330 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine ve değeri 7.550 Türk Lirası’nın altında bulunan uyuşmazlıklar için ilçe tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılması zorunludur. İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

10. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE FESİH

10.1. TARAMAUCU, tamamen ve tek taraflı kararı ile işbu Sözleşme konusu ürün ve/veya hizmeti tüketicilere sunmaktan vazgeçmesi ve genel olarak hizmeti sonlandırmaya karar vermesi halinde Tüketici hizmetini sonlandıran TARAMAUCU’ndan hiçbir şekilde herhangi bir hak veya bedel talep etmeyecektir.

10.2. TÜKETİCİ, Dijital İçerik Hizmetlerini hiçbir şekilde bireysel kullanım amacı dışında kullanamaz ve /veya kullandıramaz, 3. kişi ve / veya kurumlara iletemez, kullandıramaz ve / veya devredemez. TARAMAUCU tarafından yetkisiz bir kullanımın tespiti veya bu tür kullanımdan şüphe edilmesi halinde işbu Sözleşme kapsamında sunulan hizmetler derhal durdurulabilir ve işbu Sözleşme hiçbir ihtara gerek kalmaksızın tek taraflı olarak feshedilebilir. Bu durumda TARAMAUCU’nun zararlarının tazminini ve sair yasal haklarını talep etme hakkı saklıdır. İşbu sözleşme konusu haklar ALICI tarafından hiçbir surette ticari amaçlara konu yapılamaz.

10.3. TÜKETİCİ işbu Sözleşmeyi feshetmek istediği takdirde TARAMAUCU’na yazılı bildirimde bulunmak suretiyle üyeliğini sonlandırabilir.

10.4. TÜKETİCİ, tek taraflı olarak üyeliğini sonlandırdığında, işbu Sözleşme kapsamında verdiği kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini talep edebilir. TÜKETİCİ’nin kişisel verilerinin silinmesine, yok edilmesine veya anonimleştirilmesine ilişkin talepler TARAMAUCU Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası tarafından öngörülen usul ve esaslara göre değerlendirilir

11. DAMGA VERGİSİ

İşbu Sözleşmeden doğan damga vergisi tarafımıza aittir.

12.TEBLİGAT BİLDİRİMLERİ

12.1 TARAMAUCU, TÜKETİCİ’nin bildirdiği e-posta adresi işbu Sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.

12.2 Taraflar, mevcut e-postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski e-postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

12.3 TARAMAUCU, TÜKETİCİ’NİN kayıtlı eposta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim e-postanın TARAMAUCU tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra TÜKETİCİ’YE ulaştığı kabul edilecektir.

13. İMZA VE YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme, Tüketici tarafından Sözleşme’nin okunduğunun ve kabul edildiğinin beyan edilmesiyle akdedilmiş olup ve bu andan itibaren hüküm ve sonuç doğuracaktır. Sözleşme, Taraflardan herhangi biri tarafından feshedilinceye kadar yürürlükte kalacaktır.

Tüketici, işbu Sözleşme’de yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

 

TARAMAUCU

ADI/UNVANI: Face to Face Digital Yayıncılık

ADRES: Çayır Çimen Sokak C-3 No:9/11 Levent, Beşiktaş/İSTANBUL

EPOSTA: info@taramaucu.com

TEL: