Bu bilgilendirme HİZMET SAĞLAYICISI ( “ TARAMAUCU” olarak da anılabilir) olarak TARAMAUCU tarafından 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik ile Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği uyarınca https://taramaucu.com adlı internet sitesinden elektronik ortamda satın almak üzere aboneliği onaylayan aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı ile ilgili detaylar hakkında tüketicileri bilgilendirmek amacıyla yapılmaktadır.

 

1.HİZMET SAĞLAYICISI OLAN TARAMAUCU’NA AİT BİLGİLER:

 

ADI/UNVANI: Face to Face Digital Yayıncılık

ADRES: Çayır Çimen Sokak C-3 No:9/11 Levent, Beşiktaş/İSTANBUL

EPOSTA: info@taramaucu.com

TEL: 0212 325 75 35

MERSİS NO : 1750762538400019

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ VE

TİCARET SİCİL NUMARASI : 67487 - 5

VERGİ DAİRE VE

VERGİ NUMARASI : BEŞİKTAŞ V.D. 538 000 7511

KEP ADRESİ :

 

2.HİZMET SAĞLAYICIYA İLİŞKİN HİZMET BİLGİLERİ

HİZMET SAĞLAYICISI olan TARAMAUCU’nun https://taramaucu.com internet sitesi üzerinde yayınlamış olduğu karikatür, çizim, metin gibi fikri içeriklere ulaşımı sağlayan abonelik usulü ile faaliyet gösteren dijital bir dergi olarak hizmet vermektedir.

3. HİZMETİN KULLANIMI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

3.1. Tüketici TARAMAUCU üzerinden ve/veya mobil cihaz, telefon ve/veya başkaca teknolojik aletler üzerinden aylıkveya yıllık taahhütlü üyelik seçeneğini seçen ve bu kapsamda TARAMAUCU’nun sunduğu dijital içerik hizmetlerinden (“ Dijital İçerik Hizmetleri” ) yararlanabilecektir.

3.2. TARAMAUCU Tüketici’ye sunduğu içerikleri tek taraflı olarak değiştirebilir.

3.3. Tüketicinin tercih ettiği içeriğe ilişkin, Aylık otuz (30) günlük sürelerde yenilenen abonelik paketini seçmesi halinde: abonelik, Tüketici tarafından fatura yenileme tarihinden önce feshedilmediği takdirde, satın alındığı tarihe denk gelen günde 30 (otuz) günlük sürelerle yeniden yenilenecek olup yenilenen döneme ilişkin hizmet bedeli Tüketici’nin TARAMAUCU’na bildirdiği kredi kartı üzerinden düzenli olarak her yeni 30 (otuz) günlük fatura dönemi başında tahsil edilecektir. Aboneliği yenilemenin istenmemesi halinde, yenileme tarihinden önce üyelik iptalinin madde 6’da belirtilen usullerde TARAMAUCU’na iletilmesi gerekmektedir. Tüketici, Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin imzasından sonra TARAMAUCU’nun işbirliği içerisinde olduğu bir kampanyadan faydalandığı takdirde, kampanya süresince kampanya koşulları yürürlükte olacaktır. Kampanyanın sona ermesinden itibaren, Tüketici’nin öncesinden seçmiş olduğu abonelik paketi üzerinden devam edecektir.

Tüketicinin tercih ettiği içeriğe ilişkin, 3 aylık sürelerde yenilenen abonelik paketini seçmesi halinde: abonelik, Tüketici tarafından fatura yenileme tarihinden önce feshedilmediği takdirde, satın alındığı tarihe denk gelen günde 3 aylık sürelerle yeniden yenilenecek olup yenilenen döneme ilişkin hizmet bedeli Tüketici’nin TARAMAUCU’na bildirdiği kredi kartı üzerinden düzenli olarak her yeni  fatura dönemi başında tahsil edilecektir. Yenilemenin istenmemesi halinde, en geç yenileme tarihinden bir önceki ay içerisinde yer alan fatura döneminde fesih talebinin yazılı olarak veya e-posta üzerinden üzerinden TARAMAUCU’na iletilmesi gerekmektedir. Tüketici , Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin imzasından sonra TARAMAUCU’nun işbirliği içerisinde olduğu bir kampanyadan faydalandığı takdirde, kampanya süresince kampanya koşulları yürürlükte olacaktır. Kampanyanın sona ermesinden itibaren, Tüketici’nin öncesinde seçmiş olduğu abonelik paketi üzerinden devam edecektir.

3.4. 6  aylık yenilenen taahhütlü abonelik seçilmesi halinde: Taahhütlü Abonelik, Abone tarafından en az bir fatura dönemi öncesinde fesih edilmediği takdirde, satın alındığı tarih itibariyle 6 Aylık sürelerle yenilenecek ve yenilenen döneme ilişkin bedel Abone’nin belirlediği ödeme aracından her yenilenen 6 Aylık dönem başında tahsil edilecektir. Yenilemenin istenmemesi halinde, en geç yenileme tarihinden bir önceki ay içerisinde yer alan fatura döneminde fesih talebinin yazılı olarak veya e-posta üzerinden üzerinden TARAMAUCU’na iletilmesi gerekmektedir. Tüketici , Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin imzasından sonra TARAMAUCU’nun işbirliği içerisinde olduğu bir kampanyadan faydalandığı takdirde, kampanya süresince kampanya koşulları yürürlükte olacaktır. Kampanyanın sona ermesinden itibaren, Tüketici’nin öncesinde seçmiş olduğu abonelik paketi üzerinden devam edecektir.

3.5. Ödeme bilgisi ve kampanya kodu girilen kurgunun söz konusu olduğu ve kampanya bitiminde kendiliğinden  yenilenen aboneliğin geçerli olacağı hallerde: Kampanya süreleri tek taraflı olarak TARAMAUCU tarafından belirlenecek olup, bu süre sona ermeden önce Tüketici tarafından feshedilmediği takdirde abonelik, kampanyanın sona erdiği tarih itibariyle yenilenen abonelik paketi üzerinden devam edecektir. Abonelik, kampanya süresi sona ermesinden önce ya da standart abonelik başladığı takdirde yenileme tarihinden önce fesih edilmediği takdirde, standart aboneliğin başladığı tarih itibariyle seçilen paket süresiyle yenilenecek ve yenilenen döneme ilişkin bedel Tüketici’nin bildirdiği ödeme yöntemleri üzerinden standart aboneliğin başladığı tarih ve her yenilenen dönem başında tahsil edilecektir. Aboneliği yenilemenin istenmemesi halinde, yenileme tarihinden önce üyelik iptalinin madde 6’da belirtilen usullerde TARAMAUCU’na iletilmesi gerekmektedir.

3.6. TÜKETİCİ, TARAMAUCU https://taramaucu.com da yer alan 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na uygun olarak telif haklarına sahip olduğu Dijital İçerikleri’ni hiçbir şekilde ticari amaçlarla kullanmayacağını, işbu Sözleşmede belirtilmeyen hiçbir yetkinin kendisine devredilmediğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.7. TÜKETİCİ, TARAMAUCU’nun sağlamış olduğu Dijital İçerik Hizmetleri’nin kullanılması için gerekli altyapı, cihaz veya yazılımın sağlanmasından münhasıran kendi sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. TARAMAUCU’nun TÜKETİCİ’YE ait gerekli altyapı, donanım veya cihazları sağlamaması sonucu Dijital İçerik Hizmetleri’nin ifa edilmemesinden kaynaklı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.8. Mücbir sebeplerin gerçekleşmesi halinde TARAMAUCU’nun Dijital İçerik Hizmetleri’ni sağlayamıyor olmasından kaynaklı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

4. ÜRÜN/HİZMET BEDELİ

 

4.1. TÜKETİCİ, işbu sözleşmede belirtilen ve https://taramaucu.com web sitesinde tarafından açıklanan, ücretli içerik hizmetlerine ilişkin ürün/hizmet bedellerini, bildirilen şekillerde ödemeyi, bu ödemeyi yapmadıkça TARAMAUCU’nın sunmuş olduğu hizmetlerden yararlanamayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.2. Banka veya kredi kartıyla 30 (otuz) günlük abonelik seçilmesi halinde: Satın alınan abonelik feshedilmediği sürece, otomatik olarak yenilenen her 30 (otuz) günlük dönem başında tahsil edilecek abonelik bedeli 9,99 TL olup tüm vergiler dâhildir.

Banka veya kredi kartıyla 3 aylık abonelik seçilmesi halinde: Satın alınan abonelik feshedilmediği sürece, otomatik olarak yenilenen her 3 aylık dönem başında tahsil edilecek abonelik bedeli 25,00 TL olup tüm vergiler dâhildir.

4.3. Banka veya kredi kartıyla 6 aylık abonelik seçilmesi halinde: Satın alınan abonelik feshedilmediği sürece, otomatik olarak yenilenen her 6 aylık dönem başında tahsil edilecek abonelik bedeli 45,00 TL olup tüm vergiler dâhildir. Toplam tutar TARAMAUCU tarafından tek seferde peşin olarak tahsil edilir.

4.4.TARAMAUCU her zaman hizmet bedellerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Hizmet bedellerinde değişiklikler bir sonraki fatura dönemine etki edecektir. Tüketici, hizmet bedellerinde meydana gelebilecek bu değişiklikleri kabul etmediği takdirde Sözleşme’yi, hizmet bedelinin Tüketici’den tahsil edileceği tarihe kadar feshetme hakkını haizdir. Bu tarihe kadar sözleşmeyi feshetmeyen Tüketici yenilenen döneme uygulanacak hizmet bedeline ilişkin değişikliği kabul etmiş kabul edilecektir.

4.5. Elektronik ortamda onaylanacak olan işbu Sözleşme alım yapılması akabinde Tüketici tarafından bildirilen elektronik posta adresine TARAMAUCU tarafından gönderilecektir.

 

4.6. İşbu Sözleşmeden doğan damga vergisi tarafımıza aittir.

 

5. HİZMETİN TESLİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER

5.1. Tüketici tarafından satın alınan hizmet, elektronik ortamda teslim edilmektedir. Aboneler hizmetten tahsilatın yapıldığı andan itibaren dakikalar içerisinde faydalanmaya başlayabilirler. Tüketici, https://taramaucu.com sitesine kullanıcı adı ve şifresi ile girerek İçerik Hizmetleri’ne ulaşabilir.

5.2. Satın alınan ve/veya yenilenen dönemlerde herhangi bir nedenle hizmet bedeli tahsil edilemez veya ödeme iptal edilir yahut teknik bir sebep dolayısıyla ödeme TARAMAUCU tarafından tahsil edilemez ise, TARAMAUCU ilgili döneme ilişkin olarak hizmetin teslimi ve hizmetin sağlanması yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.3. Mücbir sebep sayılan ve TARAMAUCU’nun olası kontrolü dışındaki ve/veya Borçlar Kanunu kapsamında mücbir sebep sayılan tüm hallerde ve/veya umulmayan hallerde ve/veya bozucu şartlarda, TARAMAUCU yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu olmaz. Bu ve bunun gibi durumlar, TARAMAUCU için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için TARAMAUCU’ndan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

5.4. TÜKETİCİ tarafından yapılan ödemenin kredi kartı vb. ile harcama belgesi düzenlenmeksizin yapıldığı durumlarda, kredi kartının bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması hâlinde; 5464 sayılı “Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu” ve 13/06/2019 tarihli 30800 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Banka Kartları Ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile değişikliğe uğrayan 10/3/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

 

6. ÜYELİK İPTALİ

6.1. Aylık (30 günlük) yenilenen abonelik seçilmesi halinde; üyelik iptalini yenileme dönemi öncesindeki bir ay içerisinde yazılı olarak veya sitede yer alan telefon numarası üzerinden TARAMAUCU’na iletilmesi suretiyle gerçekleştirilebilir. İptal talebinin alınması üzerine, bir sonraki ay içerisinde yenileme tarihine denk gelen günde üyelik otomatik olarak durdurulacaktır.

3 Aylık (90 günlük) yenilenen abonelik seçilmesi halinde; abonenin süresinden önce iptal etmek isteyen abonenin bu talebini en geç yenileme tarihinden bir önceki ay içerisinde yer alan fatura döneminde yazılı olarak veya sitede yer alan telefon numarası üzerinden TARAMAUCU’na iletilmesi suretiyle gerçekleştirilebilir. Bu kapsamda Tüketici’den talep edilecek cayma bedeli, taahhüt kapsamında kullanılmayan aylara uygulanan indirim tutarı ile sınırlı olacaktır. İptal talebinin alınması üzerine, üyelik bir sonraki ay içerisinde yenileme dönemine denk gelen günde otomatik olarak durdurulacaktır.

6 Aylık (120 günlük) yenilenen taahhütlü abonelik seçilmesi halinde; abonenin süresinden önce iptal etmek isteyen abonenin bu talebini en geç yenileme tarihinden bir önceki ay içerisinde yer alan fatura döneminde yazılı olarak veya sitede yer alan telefon numarası üzerinden TARAMAUCU’na iletilmesi suretiyle gerçekleştirilebilir. Bu kapsamda Tüketici’den talep edilecek cayma bedeli, taahhüt kapsamında kullanılmayan aylara uygulanan indirim tutarı ile sınırlı olacaktır. İptal talebinin alınması üzerine, üyelik bir sonraki ay içerisinde yenileme dönemine denk gelen günde otomatik olarak durdurulacaktır.

6.2. Taahhütlü aboneliklerde cayma hakkının abone tarafından kullanılarak sözleşmenin feshedilmesi halinde, TARAMAUCU fesih bildiriminin hüküm ifade etmesinden itibaren on beş gün içinde tüketici tarafından ödenmiş olan tutarın kullanılmayan aylara ilişkin yapılan indirim tutarı mahsup edilmesi kaydıyla iade edecektir.

7. TÜKETİCİ ŞİKAYETLERİ VE UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

 

Tüketici TARAMAUCU tarafından sunulan hizmetlere ilişkin şikayetlerini info@taramaucu.com adresi üzerinden iletebilir.

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. Tüketici hakem heyetlerinin görev alanını belirleyen başvuru sınırları tüketici uyuşmazlıklarının değerleri açısından her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilan edilen yeniden değerleme oranında tekrar belirlenmektedir.

28/05/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:

a) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. Maddesi gereği büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan illerde değeri 11.330 Türk Lirası’nın altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine,

b) Büyükşehir belediyesi statüsünde bulunan illerde ise 7.550 Türk Lirası ile 11.330 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine ve değeri 7.550 Türk Lirası’nın altında bulunan uyuşmazlıklar için ilçe tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılması zorunludur. İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

8. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

a) TARAMAUCU, işbu Sözleşme konusu hizmetleri sunmak, daha iyi hizmet verebilmek ve Tüketici’nin beklentilerine daha uygun içerikler sağlamak amacıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) gereği işbu Sözleşme’nin ifa edilmesi kapsamında Tüketici’nin kişisel verilerinin bu kapsamda işlenmesine, aktarılmasına, saklanmasına, sınıflandırılması kabul etmektedir.

Tüketici; Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahibi olarak; kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Tüketici KVKK’nın 11. Maddesinde yer alan haklarından doğan şikayet ve taleplerini yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle info@taramaucu.com üzerinden elektronik posta adresine iletebillecektir.

Taramaucu, Tüketici tarafından yapılan kişisel verilerinin işlenmesi, aktarılması ve / veya muhafaza edilmesi ile ilgili talepleri niteliğine göre en kısa sürede ve her halükarda en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Talebin TARAMAUCU tarafından reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde cevap verilmemesi hallerinde; Tüketici cevabı öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün ve her halükarda başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikayette bulunabilir.

b) TARAMAUCU, KVKK’nın öngördüğü gerekli tüm teknik tedbirler kapsamında iç ve dış denetimleri yaptıracağını taahhüt eder.

c) “Gizlilik ve Çerez Politikası”, TARAMAUCU web sitesinde özel olarak düzenlenmiştir. “Gizlilik ve Çerez Politikası” hakkında detaylı bilgi edinmek için web sitesinde yayınlanan ilgili metinlerin okunması gereklidir.

d) Mesafeli Satış Sözleşmesinin imzalanması halinde doğacak damga vergisi tarafımıza aittir.

e) Elektronik ortamda onaylanacak olan işbu Ön Bilgilendirme Formu alım sırasında Tüketici tarafından bildirilen elektronik posta adresine TARAMUCU tarafından gönderilecektir.

Tüketici işbu Ön Bilgilendirme Formu’nun zaman zaman TARAMAUCU tarafından TARAMAUCU’nun tek taraflı iradesi ile güncellenebileceğini, güncelleme olması halinde de işbu Ön Bilgilendirme Formunda yer alan hükümleri kabul etmiş sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.